के बन्दुकको आड़मा चुनाब गर्नु नै सक्षमता हो ?

नारायण गाउलेको फेसबुक भित्ता बाट :

सङ्घीयता भएका देशमा स्थानीय र प्रादेशिक चुनाब एउटै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । भारतमैं पनि सबै प्रदेशको चुनाब सँगै…

Posted by Narayan Gaunle on 2017 m. Birželis 15 d., Ketvirtadienis

 

Thank you for reading.