प्रत्येक सेकेण्डको महत्व बुझौँ !

प्रत्येक सेकेण्डको महत्व बुझौँ !निल आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव हुन् । तर हामीहरुमध्ये धेरैलाई यो…

Posted by Ganess Paudel on 2017 m. Birželis 28 d., Trečiadienis

Leave your comment. Thank you for reading.