मनोज गजुरेलको अन्नदाता प्रचन्ड रे

Prachanda & Manoj Gajurel

मनोज गजुरेलको अन्नदाता प्रचन्ड रे,
प्रचन्ड प्रधानमन्त्री भएपछी यस्तो हुने छ सम्बोधन
Presented by : Comedian Manoj Gajurel