बुद्धको-अमैत्रीको-सूत्र-अपनाऊ-–-ओशो

भगवान् बुद्धको नाम मात्र भज्ने साधक, चेला र सज्जनहरूलाई ओशो भन्नुहुन्छ- “बुद्धको अमैत्रीको सूत्रलाई त साधेर हेर ।”

ओशो एउटा सम्बुद्ध, महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जो आफ्नो २१ वर्षको उमेरमै सत्यताको ज्ञान प्राप्त गर्न सफल व्यक्तित्व । भगवान बुद्धको र उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि र जीवनका भोगाइ अलग भए पनि तत्वतः बुद्धत्वमा उपलब्ध हुने खुबी बारेमा एकै किसिमको अनुभव,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस