पर्यटकीय-पूर्वाधार-तथा-उपज-बनाउन-संघीय-सरकारले-माग्यो-प्रस्ताव

२ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्यटकीय पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी अन्तर्गत आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव आहृवान गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै पर्यटनका कार्यक्रम तीन वटै सरकारको लागत साझेदारीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार संस्कृति,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस