रिस-अर्थात-आफैलाई-जलाउने-भष्मासुर 

रिस स्वभाविक प्रक्रिया हो । प्राकृतिक रुपले उत्पन्न हुने भावनात्मक क्रिया हो । हाम्रा भावनाहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न बिषयमा क्रिया गर्ने र क्रियाको प्रतिक्रिया जनाइराखेका हुन्छन् । हाम्रा यस्ता भावनाहरुलाई दिमागले संचालन गरिराखेको हुन्छ ।  यस्तै विभिन्न प्रकृतिको भावनात्मक संवेग मध्ये  रिस एउटा हो । यो हाम्रो भावनात्मक मानसिक संवेदनामा आघात पुग्दा तथा भावनामा चोट पुग्दा देखिने गर्दछ ।

प्रायः स–साना कुरामा झर्किने,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस